Mezikalibrační kontrola - Kalibrace pipet

Kalibrační laboratoř Scanlab Praha
Akreditované kalibrace pipet a dávkovačů

Kalibrujeme:
jednokanálové pipety s variabilním objemem
jednokanálové pipety s fixním objemem
6, 8, a 12 kanálové pipety
dávkovače
Kvalita a nízká cena je u nás zaručena!
Pipety, které přijeme ke kalibraci, následující den odesíláme!
                                                        naše nabídka = náš závazek
Akreditována ČIA pod číslem K2373
Přejít na obsah

Nabízíme mezikalibrační kontrolu všech značek pipet a dávkovačů (dále jen zařízení). Po každé mezikalibrační kontrole je vydán protokol, ve kterém je uvedeno, co bylo se zařízením děláno a to včetně kontrolních hodnot naměřených na váhách. Provedení mezikalibrační kontroly slouží jako důkaz technické kontroly zařízení mezi akreditovanými kalibracemi. Mezikalibrační kontroly jsou velice důležité, zvláště když je prodloužen kalibrační cyklus na 2-3 roky. Během této doby se mohou do pipety dostat nečistoty nebo může špatně, nepřesně, dávkovat.

Popis práce při mezikalibrační kontrole:
  • kompletní rozebrání
  • čištění všech vnitřích i vnějších částí, případné čištění v ultrazvukové lázni
  • promazání ústrojí
  • případná výměna "O" kroužku
  • kontrola těsnosti
  • provedení kontrolního vážení na váhách, případné justování
  • kalibrace 3x10 hodnot (v případě pipety s variabilním objemem)
  • vystavení protokolu o mezikalibrační kontrole

Protokol o mezikalibrační kontrole
obsahuje všechny úkony provedené se zařízením. Vždy je vytištěn a přidán k zařízení. V případě další kontroly je pracovní list dopsán a každý zákazník tedy obdrží kompletní historii zařízení - servisní úkony a kontrolní hodnoty (např. za 5 let zpětně je možno dohledat co bylo se zařízením prováděno).

Mezikalibrační kontroly jsou většinou prováděny do dvou pracovních dnů. Mezikalibrační kontrola není akreditovaný výkon, obdržíte Protokol o mezikalibrační kontrole. Mezikalibrační kontrola je prováděna vždy pracovníky firmy.

Ceník:
1-kanálová pipeta s fixním objemem:        350,-
1-kanálová pipeta s variabilním objemem: 450,-
8-kanálová pipeta:                                   900,-
12-kanálová pipeta:                                 1100,-
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.


Příklady pipet, které jsme přijali k mezikalibrační kontrole:
Kalibrujete u nás pipety a uvažujete, že si budete provádět mezikalibrační kontroly sami?
Rádi Vám vyškolíme personál v našem servisním středisku.
Kontaktuje nás: info@kalibracepipet.cz

I takto může vypadat píst. Po kontrolním měření bylo zjištěno, že pipeta dávkovala o 56µl méně.
Pipeta přijata z důvodu "hrubého" chodu. Písty nalepeny. Nutné čištění v ultrazvukové lázní a výměna "O" kroužků.
Pipety přijata z důvodu velkého rozptylu dávkovaných objemů. Kompletní čištění a výměna "O" kroužku.
Pipeta přijata se závadou - zadrhává.
Píst i válec čištěny v ultrazvuku.
Pipeta přijata se zadrháváním. Kompletně vyčistěna a promazána. Kontrola na váhách.
Znečistěný píst, použita ultrazvuková lázeň.
"Zaseklá pipeta", výměna "O" kroužku, promazána.
.... bez komentáře :-)
Ucpaný hrot
Zanesený válec pipety
Kontaktní údaje:

Kalibrační laboratoř Scanlab Praha
Dr. Marodyho 143, 196 00 Praha 9


Tel: +420 283 931 726 (7:30 až 16:00)
Mobil: +420 777 931 801 (non-stop)
Email: info@kalibracepipet.cz
www.kalibracepipet.cz
Navštivte náš nový web: www.kalibraceteplomeru.cz
Návrat na obsah